Alltid med kvalitet och säkerhet i fokus

Våra tjänster

Svensk Elteknik utför kompletta elinstallationer inom kraft, belysning, tele och data åt såväl privatpersoner som företag i hem, bostäder, skolor, kontor, offentliga lokaler, industrier, lantbruk, gårdar m.m. Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med

• Nyinstallationer
• Utbyggnad av befintliga system
• Felsökning
• Reparationer
• Service jobb

Kundanpassade lösningar
Vi anpassar våra lösningar efter varje kunds krav och önskemål och tar hand om hela arbetet, från konstruktion till driftfärdig anläggning. Vår ambition är att alltid ha en bra kundkontakt och få just dig nöjd med våran installation!

Serviceavtal
Vi vill ge våra kunder snabb och säker service inom alla de områden vi verkar. Därför har vi byggt upp en effektiv organisation för service och underhåll av bland annat kraft, belysning, tele och data.

Genom att teckna ett serviceavtal med oss får ni professionell hjälp att underhålla Er anläggning. En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift och en lägre totalkostnad.

Ett serviceavtal, som baseras på de verkliga behoven innebär att vi kan Er elanläggning både utan och innan, vi utför förebyggande arbeten som leder till färre fel och avbrott i driften och ni vet att ni har högsta prioritet när ni behöver akut hjälp.

Kontakta oss